O nama

Tvrtka Jadran hoteli d.d. sa sjedištem u Rijeci, Strossmayerova 1, kao osnovnom djelatnosti, bavi se pružanjem usluga smještaja i ostalih ugostiteljskih usluga karakterističnih za turističku (ili hotelijersku) djelatnost i to na području Rijeke, Kostrene i Kraljevice.

Početkom poslovanja tvrtke u ovom obliku može se smatrati dan 1. travnja 1963. godine, kada je iz tadašnjih hotelskih poduzeća Park i Jadran, Neboder, Kontinental i nekoliko manjih ugostiteljskih objekata formirano poduzeće Jadran, a kojem se 1965. godine pridružilo i HP Jadran iz Kraljevice dok kao dioničko društvo počinje poslovati s danom 19. travnja 1994. godine.
Bez obzira na ne baš tako dugu tradiciju barem što se službenih podataka tiče, povijest tvrtke ipak seže malo dublje u prošlost. Manje je poznata činjenica da je hotel Kontinental 2008. godine obilježio 120 godina uspješnog i kontinuiranog poslovanja i najstariji je hotel na riječkom području koji još uvijek posluje.

Kao takav postao je prepoznatljiv simbol grada na Rječini. Uz nedavno preuređeni Neboder i također dotjerani Jadran postaje sve češće prepoznat kao nezaobilazan dio turističke ponude grada Rijeke.
Ne toliko povijesni dokumenti, koliko sjećanja građana Rijeke svjedoče o značenju ovih triju hotela za kulturni život grada te se oni nerijetko spominju kao središnja mjesta dnevnih i noćnih izlazaka Sušačana i Riječana, mjesta gdje se provodilo slobodno vrijeme, družilo, zabavljalo, plesalo i vodilo razgovore.

Osnovni podaci:

Naziv: Jadran hoteli d.d.
Sjedište: Strossmayerova 1, 51000  RIJEKA
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Društvo upisano pod brojem MBS 040036435 kod Trgovačkog suda u Rijeci
MBS 040036435
OIB: Porezni broj 45875673150
Transakcijski računi i nazivi banaka:
Žiro račun broj 2402006-1100389778 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Temeljni kapital: Temeljni kapital društva 96.880.800 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Direktor Mr. sc. Zoran Luštica
Članovi NO (za d.d.): Predsjednik nadzornog odbora društva Duško Miculinić
Ukupan broj izdanih dionica i njihova nominalna vrijednost (za d.d.): Temeljni kapital podijeljen na 261.840 dionica nominalnog iznosa 370,00kn