Politika privatnosti

Promjena postavki kolačića
Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje

 

Jadran hoteli d.o.o. - Politika privatnosti
Obavijest o obradi osobnih podataka putem internetske stranice

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) postavila je, kao imperativ, zaštitu osobnih podataka u pravnim sustavima država članica Europske unije. Poštujući zahtjeve Opće uredbe i druge primjenjive regulative, Jadran hoteli d.d. primjenjuje preporučene standarde sigurnosti i najbolje prakse koji osiguravaju visok stupanj zaštite osobnih podataka i privatnosti. Ovom politikom privatnosti daje se obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog internetskog mjesta te se informira o obradama koje se vrše temeljem utvrđenog legitimnog interesa.


VODITELJ OBRADE
JADRAN HOTELI D.O.O.

Strossmayerova 1, Rijeka 51000
OIB: 45875673150

Kontakt: +385 (0) 51 373 536
E-mail: pravna@jadran-hoteli.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Voditelj obrade imenovao je profesionalnog službenika za zaštitu podataka. Može ga se kontaktirati za ostale informacije o obradi osobnih podataka, zatražiti pristup svojim podatcima, uputiti prigovor ili pritužbu na obradu ili zatražiti druge informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka.

Kontakt: dpo@feralis.hr
Web adresa: www.feralis.hr


PODATCI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU – SVRHA I PRAVNI TEMELJ

Osobni podatci putem ove internetske stranice mogu se prikupljati u sljedeće svrhe:
1. odgovaranja na postavljeni upit/zahtjev i primanje obavijesti o posebnim ponudama,
2. radi rezervacije smještaja ili
3. radi boljeg funkcioniranja značajki internetskih stranica ovog internetskog mjesta i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

1. Podatci koji se prikupljaju u svrhu odgovaranja na postavljeni upit/zahtjev ili radi prijave za dostavu informacija o posebnim ponudama i pogodnostima mogu biti sljedeće kategorije:

• kontakt podatci

Takva obrada je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje prije pružanja tražene usluge te je obrada zakonita sukladno Općoj uredbi (članak 6. stavak 1. točka b/ Opće uredbe). U slučaju nepružanja traženih podataka korisniku nismo u mogućnosti odgovoriti na njegov upit ili zahtjev te je potrebno kontaktirati nas na drugi dostupan način.


2. Podatci koji se prikupljaju u svrhu rezervacije smještaja mogu biti sljedećih kategorija:
• identifikacija korisnika,
• kontakt podatci,
• podatci o boravku ili
• podatci o kreditnoj kartici.

Takva obrada je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje prije pružanja tražene usluge te je obrada zakonita sukladno Općoj uredbi (članak 6. stavak 1. točka b/ Opće uredbe). U slučaju nepružanja traženih podataka korisnik neće moći izvršiti rezervaciju smještaja putem internetske stranice te će rezervaciju, u tom slučaju, trebati izvršiti na neki od ostalih dostupnih načina.


3. Osobni podatci putem ove internetske stranice mogu se prikupljati u svrhu boljeg funkcioniranja značajki internetskih stranica ovog internetskog mjesta i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

U tu svrhu koriste se nenametljivi kolačići te se prije njihova korištenja traži pristanak korisnika, kada se ne radi o nužnim kolačićima. Podatci koji se prikupljaju su anonimni i ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu.

Podatci se obrađuju temeljem pristanka i obrada je u skladu s Općom uredbom (članak 6. stavka 1. točke a/ Opće uredbe). Korisnik može za cijelo vrijeme boravka na stranici upravljati kolačićima i svoj pristanak povući. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se vršila sve do trenutka povlačenja.

LEGITIMNI INTERESI

U određenim situacijama osobni podatci mogu se obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa. Kada se obrada temelji na toj osnovi, može se uputiti prigovor na takvu obradu. Obradu se neće moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koja nadilazi interese, prava i slobode ispitanika ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Takva obrada u skladu je s člankom 6. stavak 1 točka f/ Opće uredbe).

Obrade koje provodimo na temelju legitimnog interesa su sljedeće:

VIDEONADZOR

Svrha obrade: videonadzor provodi se u svrhu zaštite osoba i imovine.

Rok pohrane snimki: do 20 dana. Mogući je i duži rok pohrane ako su one dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

Drugi primatelji: video snimke možemo dostaviti samo na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) kada je to potrebno za provođenje službenog postupka i ne mogu se dostaviti drugim osobama.

Prikupljeni podatci ne obrađuju se u druge svrhe.

NEWSLETTER

Podatak koji se može obrađivati: e-mail adresa

Svrha obrade: marketing. Newsletter-om se mogu dostavljati informacije o našim uslugama te mogu uključivati informacije o našim posebnim ponudama i pogodnostima.

Način prikupljanja: direktno od ispitanika. U slučaju da se e-mail adresa na koju se dostavlja newsletter prikupi na drugi način, o takvom izvoru ispitanik će biti obaviješten pri prvom kontaktu.

U svakom trenutku može se istaknuti prigovor na obradu e-mail adrese u marketinške svrhe te obradu ograničiti ili u potpunosti zabraniti.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga, a koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu sa zahtjevima Opće uredbe. S izvršiteljima obrade sklopljen je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao posebnim dijelom ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podatcima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podatci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhu izravnog marketinga.


RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Osobni podatci prikupljeni putem ove internetske stranice obrađuju se dok se ne ispuni svrha radi koje su podatci i prikupljeni. Nakon ispunjavanja svrhe, osobni podatci više se neće obrađivati. Međutim, određeni osobni podatci (primjerice, e-mail adresa), mogu se i dalje obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa (u svrhu marketinga za slanje obavijesti o našim uslugama), sve dok postoji svrha obrade ili dok se takva obrada ne ograniči ili u potpunosti zabrani isticanjem prigovora ili odjavom s liste primatelja.

PODATCI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram ili dr.), uvijek su pod točnim i punim nazivom voditelja obrade.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se podatci u druge svrhe ne obrađuju.


KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na ovim internetskim stranicama koriste se tehnički kolačići. To su kolačići nužni za funkcioniranje internetske stranice i ne mogu se isključiti. Možemo koristiti i neesencijalne „kolačiće“ u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja korisničkog iskustva. U tom slučaju, prethodno ćemo zatražiti pristanak. U svakom trenutku možete upravljati kolačićima te povući pristanak i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica. Detaljne informacije o kolačićima nalaze se u Politici kolačića.

POLITIKA KOLAČIĆA


SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te učinkovita primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihova dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, a imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Korisnicima rezervacijskog sustava osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Za sigurni prijenos podataka između računala korisnika i naših servera koristimo "AWS" certifikat i SSL tehnologiju sa 128-bitnom enkripcijom. Svi osobni podatci, brojevi osobnih dokumenata, kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja koje korisnici dostave preko rezervacijskog sustava, prenose se isključivo sigurnom vezom sa 128-bitnom enkripcijom podataka

Redovito preispitujemo obrade koje mogu predstavljati rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zaštite kako bi se osobni podatci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup
U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podatci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak
Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ukoliko nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podatci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na prigovor
Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu
U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka iz Zagreba, Selska ulica 136.


KONTAKT INFORMACIJE

Za ostale informacije o obradi osobnih podataka ili radi ostvarivanja svojih prava, možete nas kontaktirati putem službenika za zaštitu podataka ili ostalih naših kontakata.

Službenik za zaštitu podataka: dpo@feralis.hr I www.feralis.hr

Nakon vaše identifikacije, odgovor dostavljamo u roku 30 dana uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije.

OSTALE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove internetske stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene.

Posljednje ažuriranje: rujan 2022. godine

 

Promjena postavki kolačića
Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje